Jakie zadania ma wentylacja przemysłowa ?

Wentylacja przemysłowa ma kilka podstawowych zadań:

  1. Usunięcie zanieczyszczonego powietrza: Wentylacja przemysłowa jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczonego powietrza, takiego jak opary chemiczne, pyły, gazy i inne substancje szkodliwe dla zdrowia, z pomieszczeń produkcyjnych.
  2. Regulacja wilgotności i temperatury: Wentylacja przemysłowa jest również odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniach produkcyjnych, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności i bezpieczeństwa pracy.
  3. Ochrona przed pożarami: Wentylacja przemysłowa może również pełnić rolę systemu przeciwpożarowego, poprzez usuwanie dymu i gazów palnych z pomieszczeń w razie pożaru.
  4. Kontrola hałasu: Wentylacja przemysłowa jest również odpowiedzialna za kontrolowanie poziomu hałasu w pomieszczeniach produkcyjnych, poprzez odpowiedni dobór i konfigurację urządzeń wentylacyjnych oraz izolację akustyczną.
  5. Ochrona środowiska: Wentylacja przemysłowa jest również odpowiedzialna za ochronę środowiska poprzez odpowiednie usuwanie zanieczyszczeń z powietrza z pomieszczeń produkcyjnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.